You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Privacy Policy

Stegman Groothandel B.V.

1. Privacyverklaring voor klanten en hun medewerkers.

Stegman Groothandel B.V. (Stegman) respecteert de privacy van alle gebruikers en ontvangers van haar producten en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld.

Door gebruik te maken van de diensten van Stegman Groothandel B.V. gaat u ermee akkoord dat Stegman uw gegevens overeenkomstig deze Privacyverklaring gebruikt.

1.1. Verzamelen van persoonsgegevens
De website van Stegman kunt u bezoeken zonder Stegman informatie te verschaffen over uw identiteit. Er zijn echter situaties waarbij informatie van u nodig is die tot uw identiteit te herleiden is, zoals naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om u toegang te verschaffen tot een besloten webshop, maar ook om door u bestelde producten toe te sturen en ook om met u te communiceren hierover. In deze gevallen zullen wij u vragen de voor die actie relevante persoonsgegevens in te vullen op een daarvoor bestemd webformulier.

Gegevens met betrekking tot uw klik- en gebruiksgedrag gebruiken we voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten. Alle door u aan ons beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en dit gebruik geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

1.2. Verwerken van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt Stegman gegevens vast. Indien u gevraagd wordt om persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het kader van het opgeven van een bestelling of een andere actie, worden deze gebruikt voor het administratief verwerken van uw aanvraag. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden om contact met u op te nemen (telefonisch, per post, per e-mail) bij vragen over de bestelling.

Stegman geeft de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn. Dit met uitzondering van bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

U kunt op ieder gewenst moment uw gegevens opvragen, laten corrigeren of laten verwijderen uit de bestanden van Stegman. Neem hiervoor contact op via info@stegman.nl of schriftelijk: Stegman Groothandel B.V., t.a.v. klantenservice, Postbus 444, 1740 AK Schagen.

1.3 Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan uw e-mailadres gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Stegman. Dit wordt middels een duidelijk zichtbare melding kenbaar gemaakt bij alle formulieren op de website. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op iedere moment afmelden via

Privacyverklaring voor bezoek websites en webshops Stegman Groothandel B.V.

info@stegman.nl. Of schriftelijk: Stegman Groothandel B.V., t.a.v. klantenservice, Postbus 444, 1740 AK Schagen.
Het is ook mogelijk dat u op andere wijze (bijvoorbeeld telefonisch of per e-mail) er expliciet mee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door Stegman.

1.4 Bewaartermijn gegevens
Stegman bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt, nodig wordt geacht.

1.5 Afmelden
Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e- mail, telefonisch) kunt u contact opnemen via info@stegman.nl of schriftelijk: Stegman Groothandel B.V., t.a.v. klantenservice, Postbus 444, 1740 AK Schagen.

1.6 Beveiliging
De gegevens die u aan Stegman verstrekt worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Stegman handhaaft te allen tijde bij de verwerking van persoonsgegevens een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

1.7 Online account
Om gebruik te kunnen maken van een webshop worden gebruikers geregistreerd met een online account. Tijdens het registratieproces worden persoonsgegevens, zoals naam, e- mailadres, verzameld. Stegman gebruikt deze gegevens om technisch toegang te verlenen tot besloten onderdelen van de webshop. Daarnaast worden bij ingelogde gebruikers klik- en gebruiksgegevens, zoals contentgebruik en persoonlijke voorkeuren, op individueel niveau bijgehouden. Doel hiervan is om de inrichting van de webshop te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Stegman haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Daarnaast kunnen de gegevens gebruikt worden voor administratieve verwerking van een aanvraag. Om dit te kunnen doen maakt Stegman gebruik van cookies. De verkregen bezoekgegevens kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website/webshop wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages.

1.8 Cookies
Stegman maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd via een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Privacyverklaring voor bezoek websites en webshops Stegman Groothandel B.V.

1.9 Wijzigingen
Stegman behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Raadpleeg daarom regelmatig deze Privacyverklaring.
Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 1 mei 2018.

2. Het gebruik van cookies op onze website(s)

Tijdens een bezoek aan de website van Stegman worden gegevens van bezoekers verzameld en opgeslagen. Hiervoor worden zogenaamde cookies ingezet. Hieronder treft u een korte uitleg aan over welke informatie er precies wordt verzameld via cookies en wat er mee wordt gedaan, waarom dit naar ons idee noodzakelijk is en via welke websites deze gegevens worden verzameld. Tot slot geven wij een korte instructie wat u kunt doen als u liever geen of niet alle cookies wenst te accepteren.

2.1 Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens een bezoek aan de websites via uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen.

2.2 Hoe werken cookies?
Er zijn grofweg twee typen cookies te onderscheiden. Cookies die zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik van de website, de zogenaamde functionele cookies. Functionele cookies worden bijvoorbeeld gebruikt voor het onthouden van inloggegevens, een gekozen taalinstelling of geplaatste bestellingen.
Naast deze functionele cookies kennen we nog een tweede type cookies. Deze cookies analyseren (anonieme) uw surfgedrag en worden veelal gebruikt om uw bezoek op een website te analyseren (aantal bezochte pagina’s, klikpatronen, browsergebruik etc). Deze cookies brengen voordelen met zich mee voor u. De cookies kunnen namelijk worden gebruikt om te leren welke onderwerpen u als gebruiker interessant vindt.

2.3 Welke cookies worden door Stegman ingezet?
Een overzicht van de cookies waarvan Stegman gebruik maakt, treft u in onderstaand overzicht aan.

2.4 Toelichting ‘cookies’

2.4.1 Google Analytics
De meest bekende en gebruikte cookies op alle websites. Hiermee worden statistische gegevens over websitegebruik verzameld en vastgelegd.

2.4.2 Beleid Stegman met betrekking tot inzet cookies
Privacyverklaring voor bezoek websites en webshops Stegman Groothandel B.V.

Het is belangrijk om te weten dat de cookies die wij inzetten primair bedoeld zijn uw gebruikerservaring op de website te verbeteren.
Op Persoonlijkenoot.nl wordt gebruik gemaakt van een beperkt aantal diensten van derden. Deze diensten en plug-ins worden onder andere ingezet voor betere presentaties en meer interactiviteit rondom onze producten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van cookies die de betreffende leveranciers van die diensten in staat stelt meer op individueel surfgedrag gerichte analyses te doen. Daarnaast hebben ze functionaliteit indien er bestellingen plaats vinden. Uw privacy wordt hierbij uiteraard zoveel mogelijk beschermd. Welke diensten en social media plug-ins van derden er precies worden ingezet op onze websites, staat in bovenstaand overzicht beschreven.

Dit cookiebeleid is overigens alleen van toepassing op onze eigen cookies. Het gebruik van cookies door derde partijen, zoals hierboven bedoeld, is onderworpen aan hun eigen cookie- en privacy beleid. Wij maken hier geen gebruik van en hebben geen toegang tot deze cookies en de informatie die hiermee wordt verzameld.

2.5 Liever geen cookies toestaan?
U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen wij u naar het ‘Help’-menu van uw browser voor het instellen van uw cookievoorkeuren.
Voor de meest gebruikte browsers vindt u op onderstaande pagina’s een toelichting van de leverancier.

Google Chrome
* Internet Explorer
* Firefox
* Safari

Als u het plaatsen van cookies helemaal onmogelijk maakt door uw browser zo in te stellen dat alle cookies worden geweigerd, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u geen gebruik kunt maken van al onze diensten.

2.6 Privacy beleid Stegman Groothandel B.V.
Ons beleid met betrekking tot cookies op onze websites ligt strikt in lijn met wettelijke bescherming van uw persoonsgegevens en privacy. Wij volgen alle wet- en regelgeving die op dit terrein bestaat en nog volop in ontwikkeling is.

Privacyverklaring voor bezoek websites en webshops Stegman Groothandel B.V.